DE EN NL RU
MENU
1e SKISCHOOL IN HET ZILLERTAL ONDERSCHEIDEN MET DE
Quality Award Skischool

Impressum

Verantwoordelijk voor de inhoud

 

Skischool Mayrhofen 3000

Hauptstraße 455
A-6290 Mayrhofen
Tel.: +43 5285 64015
mobiel: +43 664 4637490
skischule@mayrhofen3000.at 

UID-Nr.(btw-nummer): ATU57350100
Instantie, volgens de e-commerce wetgeving: BH Schwaz

Foto's

  • Michael Thanner
  • TVB Mayrhofen
  • Zillertal Werbung
  • TSV

Design en programmering

netwerk Kreidl GmbH & CO KG
Internet Werbeagentur
Dorfstraße 16
6275 Stumm im Zillertal
Oostenrijk
www.netwerk.at

Privacyverklaring

Toepassingsgebied

Deze privacyverklaring informeert gebruikers over de manier, de omvang en het doel van het samenstellen en gebruik van persoonsinformatie door de verantwoordelijke aanbieder Skischool Mayrhofen 3000, Hauptstraße 455, 6290 Mayrhofen, Oostenrijk, telefoon: +43 5285 64015, skischule@mayrhofen3000.at op deze website (hierna "website".  

 

De juridische basisprincipes van het privacybeleid bevinden zich in het Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) en Telemediengesetz (TMG). 

Toegangsgegevens/Server logfiles

De aanbieder (respectievelijk zijn webprovider) verzamelt gegevens over elke toegang tot het aanbod (zogenaamde server log files). Tot de toegangsgegevens behoren:  de naam van de bezochte website, bestand, datum en tijdstip van het bezoek, hoeveelheid overdrachtsgegevens, melding over succesvolle afroep, browsertype en versie, het besturingssysteem van de gebruiker, referrer URL (de daarvoor bezochte pagina). IP adres en de aanvragende provider.

De aanbieder gebruikt de protocolgegevens voor statistische analyses met als doel de optimalisering van de werking en betrouwbaarheid van het aanbod. De aanbieder behoudt zich het recht voor, de protocolgegevens naderhand te controleren, wanneer als gevolg van specifieke aanwijzingen een redelijk vermoeden van een onrechtmatig gebruik bestaat. 

Omgang met persoonsgerelateerde gegevens

Persoonsgerelateerde gegevens zijn gegevens, met behulp waarvan een persoon identificeerbaar is, dus gegevens die tot een persoon herleid kunnen worden. Daartoe behoren de naam, het e-mail adres of het telefoonnummer. Maar ook gegevens over voorkeuren, hobby's, lidmaatschappen of welke websites iemand heeft bekeken behoren tot persoonsgerelateerde gegevens.

Persoonsgerelateerde gegevens worden door de aanbieder alleen dan geregistreerd, gebruikt en aan derden doorgegeven wanneer dit wettelijk toegestaan wordt of vrijwillig door gebruiker toegestaan wordt en wanneer de gebruiker daarmee uitdrukkelijk instemt. 

Contact

Bij contactopname met de aanbieder (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail) worden de gegevens van de gebruikers voor verwerking van de aanvraag en voor het geval dat aansluitend vragen ontstaan, opgeslagen. 

 

Newsletter

Met de nieuwsbrief willen we u over ons en over onze aanbiedingen informeren. 

Wanneer u de nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een geldig e-mail adres nodig alsmede informatie, waarmee de provider kan controleren of de gebruiker de eigenaar is van het aangegeven e-mail adres of  de eigenaar van het aangegeven adres zijn  toestemming verleent, om de nieuwsbrief te ontvangen. Verdere gegevens zullen niet verzameld worden.  Deze gegevens zullen alleen voor het versturen  van de nieuwsbrief worden gebruikt en niet aan derden worden verstrekt. 

Wanneer u zich voor de nieuwsbrief aanmeldt, zullen we uw IP adres en de aanmeldingsdatum opslaan. Het opslaan wordt alleen gedaan voor administratieve doeleinden, voor het geval dat een derde partij misbruik maakt van een e-mail adres en inlogt zonder dat de persoon, waarvoor de nieuwsbrief is bestemd, daarvan op de hoogte is. 

Uw toestemming voor het opslaan van gegevens, van het e-mail adres alsmede voor het gebruik daarvan om de nieuwsbrief te versturen kan op ieder moment herroepen worden. Deze herroeping kan doorgegeven worden via een link in de nieuwsbrief, of in uw profiel of door mededeling via bovengenoemd contactadres.

Insluiting van diensten en inhoud van derden

Het kan voorkomen dat inhoud van derden, zoals bijvoorbeeld video's van YouTube, kaartenmateriaal van Google-kaarten, RSS-feeds of afbeeldingen van andere website geïntegreerd worden in ons online aanbod. Dit kan altijd alleen wanneer de aanbieder van deze inhoud (hierna omschreven als "derde partij") het IP-adres van de gebruiker gebruikt. Zonder het IP-adres kan een derde partij de inhoud niet naar de browser van de desbetreffende gebruiker versturen. het IP-adres is daarmee voor de weergave van deze inhoud noodzakelijk. Wij proberen alleen gebruik te maken van dergelijke inhoud, wanneer derde partijen het IP adres alleen voor het versturen van de inhoud gebruikt. Wij hebben er echter geen invloed op, indien de derde partij het IP adres bijv. voor statistische doeleinden opslaat. Mocht dit echter gebeuren en ons bekend zijn, dan informeren wij de gebruiker daarover. 

 

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden, die het mogelijk maken, specifieke informatie op te slaan, die op het apparaat dat dan door gebruiker (PC, smartphone, etc.) gebruikt wordt betrekking hebben. Enerzijds hebben zij een ondersteunende functie m.b.t. de gebruiksvriendelijkheid van websites en dus voor de gebruikers (bijv. door het opslaan van login gegevens).  Anderzijds dienen tevens om statistische gegevens m.b.t. het gebruik van de website op te slaan, waarmee dan d.m.v. analyse de service verbeterd kan worden. De gebruikers kunnen hun invloed uitoefenen wat betreft het inzetten van cookies. De meeste browsers bieden  de optie om het opslaan van cookies te beperken of tegen te houden. Het is mogelijk dat het gebruik van de website zonder cookies beperkingen met zich meebrengt. U kunt online reclame cookies van ondernemingen beheren op de US site www.aboutads.info/choices/ of op de EU site www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, a web analyse service van Google Inc ("Google"). Google Analytics gebruikt zgn. "cookies", tekstbestanden, die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door de gebruiker mogelijk maken. De informatie over het gebruik van de website door de gebruiker, die door de cookie gegenereerd wordt, wordt in de regel naar een server van Google in de USA gestuurd en daar opgeslagen.  In het geval van activering van de IP anonimisatie op deze website, wordt het IP adres van gebruikers van Google afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of binnen andere landen, die deel uitmaken van de Europese Vrijhandelszone. Het complete IP adres zal alleen in uitzonderingsgevallen doorgestuurd worden naar een Google server in de USA en daar ingekort worden. De IP anonimisatie is actief op deze website. Namens de beheerder van deze website, wil Google gebruik maken van deze informatie om het gebruik van deze website door gebruikers te evalueren, om rapporten m.b.t. activiteiten op de website samen te stellen en om andere services aan te bieden, die verbonden zijn met website gebruik en internet gebruik richting websitebeheerder. Het IP adres van de browser van de gebruiker, dat door Google Analytics wordt verstuurd, zal toegevoegd worden aan andere gegevens van Google. De gebruiker kan het opslaan van cookies weigeren door de software van zijn browser dienovereenkomstig in te stellen. Dit kan echter tot gevolg hebben dat de gebruiker mogelijk niet de hele website kan oproepen, c.q. gebruiken.  Het IP adres van de browser van de gebruiker, dat door Google Analytics wordt verstuurd, zal toegevoegd worden aan andere gegevens van Google. De gebruiker kan het opslaan van cookies weigeren door de software van zijn browser dienovereenkomstig in te stellen. Dit kan echter tot gevolg hebben dat de gebruiker mogelijk niet de hele website kan oproepen. Bovendien kan de gebruiker de registratie en het versturen van de door de cookies gegeneerde gegevens over het gebruik van de website door gebruiker (inclusief het IP adres van de gebruiker) voorkomen alsook het verwerken van deze gegevens door Google en wel door de browser plug-in te dowloaden en te installeren, via de volgende link: tools.google.com/dlpage/gaoptout.  

Als alternatief op de browser-add-on of binnen browsers op mobiele apparaten, kan de gebruiker "deactiveren" aanklikken, om een toekomstige registratie door Google op deze website te voorkomen. Op die manier wordt een op-out cookie opgeslagen op het apparaat van de gebruiker.  Als de gebruiker zijn cookies wist, moet hij weer op deze link klikken.

Piwik

Deze website gebruikt Piwik, een open-source software voor een statistische analyse van de toegang van gebruikers. Piwik gebruikt zgn. “cookies”,  tekstbestandjes, die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken.  De informatie over het gebruik van deze website, die door de cookie gegenereerd wordt, wordt opgeslagen op de server van de provider in Duitsland. Het IP adres wordt na de verwerking en vóór het opslaan geanonimiseerd. Gebruikers kunnen het gebruik van cookies weigeren en blokkeren, door de juiste browserinstelling te gebruiken. De provider wijst er echter op dat gebruikers in dat geval rekening moeten houden dat niet alle delen van de website oproepbaar zijn.  

Gebruik van Facebook Social Plug-ins

Deze website maakt gebruik van social plug-ins ("plug-ins") van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). De plug-ins zijn te herkennen aan een Facebook-logo (witte letter "f"op blauwe achtergrond of een "thumb up" icon) of aan de toevoeging "Facebook Social Plug-in". De lijst en het uiterlijk van de Facebook social plug-ins kunnen hier bekeken worden: developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer een gebruiker een website binnen dit aanbod bezoekt, die een dergelijke plug-in heeft, legt zijn browser een directe verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook direct gestuurd naar uw browser, die het vervolgens integreert in de website. De aanbieder heeft dientengevolge geen invloed op de omvang van de gegevens, die Facebook met behulp van deze plug-ins verzamelt en hij daarom de gebruiker alleen maar informeren op grond van datgene waarover hij kennis beschikt:

Door het integreren van de plug-in krijgt Facebook de informatie, dat een gebruiker de desbetreffende pagina van de website heeft opgeroepen. Wanneer de gebruiker op Facebook ingelogd is, kan Facebook het bezoek koppelen aan zijn Facebook account. Wanneer er een interactie is tussen de gebruikers en de plug-ins, bijvoorbeeld door het aanklikken van de "Like Button" of het geven van commentaar, dan wordt de desbetreffende informatie van uw browser direct aan Facebook doorgegeven en daar opgeslagen. Indien een gebruiker geen Facebook account heeft, bestaat desalniettemin de mogelijkheid, dat Facebook zijn IP adres te weten komt en opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP adres opgeslagen. 

Gebruikers kunnen nadere tips m.b.t. privacy en Facebook, m.b.t. het doel en de omvang van de vergaarde gegevens/informatie en de verdere verwerking en het gebruik van deze gegevens door Facebook alsook de desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden om de privésfeer van de gebruiker te beschermen vinden in de privacyrichtlijnen van Facebook: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Wanneer een gebruiker een Facebook account heeft en niet wil, dat Facebook via deze website gegevens over hem verzamelt en deze verbindt met zijn gegevens, die op zijn Facebookpagina zijn opgeslagen, dan moet hij zorgen dat hij vóór het bezoek aan de website bij Facebook is uitgelogd. Het is tevens mogelijk om Facebook social plug-ins met add-ons voor uw browser te blokkeren, bijvoorbeeld met de "Facebook blocker".

Google + button

Deze website maakt gebruik van Google+, een social plug-in van social network Google Plus, dat beheerd wordt door Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States ("Google").  De Google plug-in is herkenbaar door het "+1"symbool op een witte of blauwe achtergrond. 

Als een gebruiker een website binnen dit aanbod bezoekt, dat een Google plug-in bevat, dan zal de browser direct een verbinding met Google's servers tot stand brengen. De inhoud van de Google plug-in wordt direct naar uw browser gezonden en in de website opgenomen. De provider heeft daarom geen invloed op de data, die Google met de Google+ button heeft vergaard.  Google verklaart dat door Google geen persoonlijke gegevens worden verzameld, tenzij de gebruiker het +1 symbool aanklikt  Alleen bij ingelogde leden, worden zulke gegevens, waaronder het IP-adres bewaard en verwerkt. 

Google gebruikers kunnen details m.b.t. het doel en de omvang van verzamelde gegevens en de verwerking en het gebruik van gegevens door Google alsook m.b.t. daaraan gerelateerde rechten en setting opties ter bescherming van hun privacy vinden in de privacy informatie over de "+1"plug-in op: www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html en in de FAQ: www.google.com/intl/de/+1/button/.

Twitter

Deze website gebruikt buttons van de Twitter service. Deze buttons worden aangeboden door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Ze kunnen worden herkend m.b.v. termen zoals "Twitter"  of "Follow/Volg", en door het blauwe twitter logo met vogel. The buttons maken het mogelijk om een tekst of pagina van deze site op Twitter te delen of de provider op Twitter te volgen.

Wanneer een gebruiker een website bezoekt, dat contact maakt met een dergelijke button, dan zal de browser direct een verbinding met de Twitter servers tot stand brengen. De inhoud van de Twitter button wordt direct door Twitter gestuurd naar de browser van de  gebruiker. Dientengevolge heeft de beheerder geen invloed op de omvang van de data, die door Twitter verzameld zijn en de beheerder zal gebruikers informeren conform zijn stand van kennis. Volgens Twitter wordt alleen het IP adres van de gebruiker doorgestuurd: de Twitter button verzamelt geen persoonlijk identificeerbare data van gebruikers. Verdere informatie kan gevonden in Twitter's privacyverklaring op: twitter.com/privacy.

Herroeping, veranderingen, correcties en actualiseringen

De gebruiker heeft het recht, om op aanvraag kosteloos informatie te verkrijgen over de persoonsgerelateerde gegevens, die van hem worden opgeslagen. Bovendien heeft de gebruiker het recht op correctie van onjuiste gegevens, blokkering en verwijdering van zijn persoonsgegevens, voor zover het in strijd is met enige juridische bewaringsplicht. 

© 2015 Skischule Mayrhofen 3000